Management Informatie Systeem voor scholen en schoolbesturen


Welkom bij IJkpunt,

het zelf-evaluerende Management Informatie Systeem voor scholen en schoolbesturen.

Het kwaliteitsinstrument IJkpunt voldoet aan de actuele inspectieeisen en belooft een enorme tijdwinst voor school- en algemeen directeuren door de uitgebreide hulp bij het maken van de verschillende, verplichte rapportages en jaarverslagen. Bedacht door mensen uit de praktijk is het een instrument dat uitstekend past bij "opbrengst gericht werken".

Er zijn geen aparte instrumenten meer nodig voor kwaliteitsbeleid of enquêtes. IJkpunt gebruikt onder andere benodigde gegevens uit de Cito databank; jaarverslagen en rapporten worden automatisch gevuld! IJkpunt wordt geleverd met een bovenschoolse module ten behoeve van een herkenbare en efficiënte informatievoorziening voor de algemeen directeuren van een vereniging.

In het oog springende punten:

  • Voor en door scholen, zonder winstoogmerk en dus betaalbaar.
  • Makkelijk, goed en snel jaarverslagen maken (tijdwinst voor directeuren).
  • Uniform overzicht voor schoolbesturen (dashboard).
  • Koppeling met CITO.
  • Zelfevaluerende kwaliteitinstrument voor vroegsignalering.
  • Verbeteractiviteiten met plan do check act cyclus.
  • Enquête en zelf evaluatie tool (resultaten automatisch geïntegreerd in de rapporten).
  • Conform de eisen van de Onderwijsinspectie.
  • Geen extra adviestraject nodig.
  • IJkpunt (basis versie) is al beschikbaar vanaf 79 euro per maand.